Behandling av innvollsorm

Ormekurer er reseptbelagte, og veterinæren skriver ut riktig medisin på ormemiddel til hunden og katten din. Det er mange ulike
ormekurbehandlinger/medisiner mot de ulike parasittene.

Dersom man mistenker at hunden eller katten har orm, bør det tas en avføringsprøve slik at riktig behandling blir gitt. Dette også for å forhindre
unødig behandling og mulig resistensutvikling.

Unntaket er regelmessig behandling av spolorm hos valper/kattunger og mødrene deres som dier, samt utekatter som jakter og spiser byttet sitt. Det er også lovpålagt behandling mot revens dvergbendelorm hos hund ved utenlandsreise, samt visse parasittbehandlinger ved import av dyr. Dette skal dokumenteres av veterinær i passet.

NB!: Husk at medisiner som er reseptbelagte i Norge men ikke i utlandet, er
ikke lov å ta med inn til Norge.

Reglene og hvordan man kan legge opp ormekurbehandlingen ved utenlandsreise er omfattende, og avhenger både av hvor hyppig du reiser og lengden på reisen/hvor du reiser. Veterinær og dyrepleier vil informere og hjelpe deg å legge opp en plan for ormebehandlingen, og du finner informasjon på Mattilsynets nettsider.

2023 Fornebu Dyreklinikk AS