Gratis tannsjekk

Det er ikke alltid lett å oppdage smerte eller sykdom hos dyret ditt. Noen ganger kan dyret ha fremskreden tannsykdom uten at dyret viser symptomer.

Ved å komme på gratis tannsjekk (hund og katt, etter avtale) vil veterinær og dyrepleier oppdage eventuelle begynnende tannhelseproblemer. Slik kan sykdomsutviklingen bremses og det kan lages en plan for behandling.

For å undersøke hele munnen og tannrøttene til hund eller katt, må det tas tannrøntgen og foretas grundig undersøkelse mens dyret får bedøvelse.

Vi har digitalt tannrøntgen og moderne utstyr for tannbehandling. Alle tannbehandlinger gjøres under full narkose med intubering og overvåkning.

Merk: Det er ikke inkludert tannrøntgen og sedasjon i gratis tannundersøkelse.

Følg med på Kampanjetilbud tannrens hos hund og katt!

2023 Fornebu Dyreklinikk AS