Operasjoner

Vi utfører de fleste vanlige operasjoner innen bløtvevskirurgi og har gassanestesi og moderne overvåkningsutstyr.

Ved rutineoperasjoner som kastreringer (hund/katt/kanin/gnager) skal dyret gjennomgå en helseundersøkelse på forhånd.

Anestesiprosedyrer og type anestesi ved operasjoner er tilpasset hver enkelt dyreart. Dyret blir nøye overvåket av monitoreringsutstyr og dyrepleier. Ved oppvåkning har dyret fått smertelindring. Denne blir spesialtilpasset i hvert enkelt tilfelle og tilstand samt ved videre smertelindring hjemme.

Ved Fornebu Dyreklinikk er første postoperative kontroll inkludert i prisen etter rutineoperasjoner (med unntak dersom det må gis medikamenter).

Også ved tannbehandling hos kanin og gnagere er anestesien nøye tilpasset dyrearten. Det samme ved rutineoperasjoner som eksempelvis kastreringer hos kanin og gnagere.

2023 Fornebu Dyreklinikk AS