Gratis valpekvelder på Fornebu Dyreklinikk. Les mer her.

Blodprøver og celle- og vevsprøver

Ved blodprøvetaking tas en liten mengde blod fra dyret. Vi har blodanalyseutstyr på klinikken som undersøker for en rekke symptomer,
sykdommer og tilstander, eller som kan utelukke slike.

Dersom dyret skal opereres, anbefales en blodprøve før narkosen. Slik kan man avdekke mulige risikofaktorer og legge opp til den optimale og sikreste narkosen.

Seniorer (hunder og katter fra syv år og oppover) bør ta blodprøver for å se at organer er friske minst en gang i året.

Følg med på Kampanjeprisene Fornebu Dyreklinikk har for Seniorer hund og katt.

Ulike analyser kan også utføres på avføring, urin, hud/pels, fra ører med mer, og brukes for å se etter forekomst av for eksempel blod, mage/tarmparasitter, bakterier eller sopp.

Det kan også tas ut celle- og vevsprøver som enten undersøkes på klinikken eller blir sendt til samarbeidende laboratorier. Klinikkens mikroskop er i hyppig bruk og et viktig diagnostisk hjelpemiddel.

Prøvesvar vil ofte, sammen med andre undersøkelser og dyrets symptomer, hjelpe veterinæren med å stille riktig diagnose.

Noen ganger finner vi diagnosen etter kort tid, andre ganger kan en utredning være mer møysommelig eller ta lengre tid.

Grundig undersøkelse og utredning sammen med moderne og optimaliserte medisinsk-tekniske hjelpemidler gjør at vi får et svar som kan legge grunnlaget for videre plan og behandling.

Vi samarbeider også med eksterne laboratorium der vi finner det hensiktsmessig eller nødvendig. Dette kan være dyrkning av bakterier og soppprøver
for å stille riktig diagnose ved infeksjoner, og ikke minst kunne behandle med riktig type antibiotika.

Det er vanlig å vente med igangsettelse av antibiotika til svaret fra laboratoriet foreligger. Slik får man skreddersydd behandling som virker akkurat mot den bakterieinfeksjonen som er diagnostisert. Selv om Norge er det landet i verden som bruker minst antibiotika, så ser vi at økende antibiotikaresistens også er et problem i Norge.

Underveis i utredningen vil du bli informert og oppdatert, og sammen med veterinær blir det laget en behandlingsplan.

2023 Fornebu Dyreklinikk AS