Gratis valpekvelder på Fornebu Dyreklinikk. Les mer her.

Kastrering av hund

I følge Lov om dyrevelferd er det kun lov å kastrere hunder dersom det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse. Eksempler på dette er kreft i livmor/eggstokker eller testikler, sykdommer i prostata, livmorbetennelse eller andre hensyn med tanke på dyrevelferd.

Andre sykdommer som epilepsi og diabetes kan også forbedres dersom tisper kastreres, det samme om tispen får innbilt (tilbakevendende) svangerskap.

Det er operasjonsrutiner for kastrering av hannhunder og tisper. Selve operasjonen medfører å fjerne testiklene hos hannhund, og eggstokker, eggledere og livmoren hos tispene. Hunden er utredet på forhånd, og vi anbefaler blodprøve før gassanestesi.

Hunden blir nøye overvåket under operasjonen, og får etter oppvåkning tilpasset smertelindring og oppfølging til den kan reise hjem. Du som dyreeier får muntlig og skriftlig informasjon avhengig av hvilken operasjon som er gjort og hva du skal være obs på.

Nøl aldri med å ta kontakt om du er i tvil – det er bedre å komme en gang for mye!

Kjemisk kastrering av hund

Slik behandling med hormoner er først og fremst for å undersøke om en uønsket adferd hos hannhunden forsvinner. Om resultatet er positivt, vil man vanligvis også oppnå ønsket resultat av en kirurgisk kastrering.

Ved kjemisk kastrering hos hannhunder føres et hormonimplantat inn under huden, og avgir hormoner som undertrykker testosteronproduksjon. Dette gjør at testiklene blir mindre i størrelse.

Tisper kan også kjemisk kastreres for å styre løpetiden ved at denne blir utsatt for en kortere eller lengre periode. Slik hormonbehandling kan medføre risiko for sykdom som livmorbetennelse eller svulster i jurvevet.

Ta kontakt med klinikken for informasjon.

Operasjoner

Vi utfører de fleste vanlige operasjoner innen bløtvevskirurgi og har gassanestesi og moderne overvåkningsutstyr.

Ved rutineoperasjoner som kastreringer (hund/katt/kanin/gnager) skal dyret gjennomgå en helseundersøkelse på forhånd.

Anestesiprosedyrer og type anestesi ved operasjoner er tilpasset hver enkelt dyreart. Dyret blir nøye overvåket av monitoreringsutstyr og dyrepleier. Ved oppvåkning har dyret fått smertelindring. Denne blir spesialtilpasset i hvert enkelt tilfelle og tilstand samt ved videre smertelindring hjemme.

Ved Fornebu Dyreklinikk er første postoperative kontroll inkludert i prisen etter rutineoperasjoner (med unntak dersom det må gis medikamenter).

Også ved tannbehandling hos kanin og gnagere er anestesien nøye tilpasset dyrearten. Det samme ved rutineoperasjoner som eksempelvis kastreringer hos kanin og gnagere.

2023 Fornebu Dyreklinikk AS