Kastrering av hund

I følge Lov om dyrevelferd er det kun lov å kastrere hunder dersom det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse. Eksempler på dette er kreft i livmor/eggstokker eller testikler, sykdommer i prostata, livmorbetennelse eller andre hensyn med tanke på dyrevelferd.

Andre sykdommer som epilepsi og diabetes kan også forbedres dersom tisper kastreres, det samme om tispen får innbilt (tilbakevendende) svangerskap.

Det er operasjonsrutiner for kastrering av hannhunder og tisper. Selve operasjonen medfører å fjerne testiklene hos hannhund, og eggstokker, eggledere og livmoren hos tispene. Hunden er utredet på forhånd, og vi anbefaler blodprøve før gassanestesi.

Hunden blir nøye overvåket under operasjonen, og får etter oppvåkning tilpasset smertelindring og oppfølging til den kan reise hjem. Du som dyreeier får muntlig og skriftlig informasjon avhengig av hvilken operasjon som er gjort og hva du skal være obs på.

Nøl aldri med å ta kontakt om du er i tvil – det er bedre å komme en gang for mye!

Kjemisk kastrering av hund

Slik behandling med hormoner er først og fremst for å undersøke om en uønsket adferd hos hannhunden forsvinner. Om resultatet er positivt, vil man vanligvis også oppnå ønsket resultat av en kirurgisk kastrering.

Ved kjemisk kastrering hos hannhunder føres et hormonimplantat inn under huden, og avgir hormoner som undertrykker testosteronproduksjon. Dette gjør at testiklene blir mindre i størrelse.

Tisper kan også kjemisk kastreres for å styre løpetiden ved at denne blir utsatt for en kortere eller lengre periode. Slik hormonbehandling kan medføre risiko for sykdom som livmorbetennelse eller svulster i jurvevet.

Ta kontakt med klinikken for informasjon.

Operasjoner

Vi utfører de fleste vanlige operasjoner innen bløtvevskirurgi og har gassanestesi og moderne overvåkningsutstyr.

Ved rutineoperasjoner som kastreringer (hund/katt/kanin/gnager) skal dyret gjennomgå en helseundersøkelse på forhånd.

Anestesiprosedyrer og type anestesi ved operasjoner er tilpasset hver enkelt dyreart. Dyret blir nøye overvåket av monitoreringsutstyr og dyrepleier. Ved oppvåkning har dyret fått smertelindring. Denne blir spesialtilpasset i hvert enkelt tilfelle og tilstand samt ved videre smertelindring hjemme.

Ved Fornebu Dyreklinikk er første postoperative kontroll inkludert i prisen etter rutineoperasjoner (med unntak dersom det må gis medikamenter).

Også ved tannbehandling hos kanin og gnagere er anestesien nøye tilpasset dyrearten. Det samme ved rutineoperasjoner som eksempelvis kastreringer hos kanin og gnagere.

Blodprøver og celle- og vevsprøver

Ved blodprøvetaking tas en liten mengde blod fra dyret. Vi har blodanalyseutstyr på klinikken som undersøker for en rekke symptomer,
sykdommer og tilstander, eller som kan utelukke slike.

Dersom dyret skal opereres, anbefales en blodprøve før narkosen. Slik kan man avdekke mulige risikofaktorer og legge opp til den optimale og sikreste narkosen.

Seniorer (hunder og katter fra syv år og oppover) bør ta blodprøver for å se at organer er friske minst en gang i året.

Følg med på Kampanjeprisene Fornebu Dyreklinikk har for Seniorer hund og katt.

Ulike analyser kan også utføres på avføring, urin, hud/pels, fra ører med mer, og brukes for å se etter forekomst av for eksempel blod, mage/tarmparasitter, bakterier eller sopp.

Det kan også tas ut celle- og vevsprøver som enten undersøkes på klinikken eller blir sendt til samarbeidende laboratorier. Klinikkens mikroskop er i hyppig bruk og et viktig diagnostisk hjelpemiddel.

Prøvesvar vil ofte, sammen med andre undersøkelser og dyrets symptomer, hjelpe veterinæren med å stille riktig diagnose.

Noen ganger finner vi diagnosen etter kort tid, andre ganger kan en utredning være mer møysommelig eller ta lengre tid.

Grundig undersøkelse og utredning sammen med moderne og optimaliserte medisinsk-tekniske hjelpemidler gjør at vi får et svar som kan legge grunnlaget for videre plan og behandling.

Vi samarbeider også med eksterne laboratorium der vi finner det hensiktsmessig eller nødvendig. Dette kan være dyrkning av bakterier og soppprøver
for å stille riktig diagnose ved infeksjoner, og ikke minst kunne behandle med riktig type antibiotika.

Det er vanlig å vente med igangsettelse av antibiotika til svaret fra laboratoriet foreligger. Slik får man skreddersydd behandling som virker akkurat mot den bakterieinfeksjonen som er diagnostisert. Selv om Norge er det landet i verden som bruker minst antibiotika, så ser vi at økende antibiotikaresistens også er et problem i Norge.

Underveis i utredningen vil du bli informert og oppdatert, og sammen med veterinær blir det laget en behandlingsplan.

Røntgen/ultralyd/tannrøntgen

Vi har digitalt røntgenutstyr som gir høy bildekvalitet, og som hjelper veterinær og dyrepleier å avdekke ulike lidelser og sykdommer i bløtvev og
skjelett. Ofte finner man også årsaken til helseproblemet eller sykdommen, eksempelvis ved fremmedlegemer i mage-tarm.

Våre veterinærer er HD/AD-sertifisert gjennom eget kurs hvor bildene sendes til avlesning hos Norsk Kennelklubb.

Hunden får beroligende eller sover under røntgenprosedyren, og før HD/ADrøntgenbilder blir tatt, gjøres det en klinisk helsesjekk.

Ultralyd

Ultralyd kan brukes for å undersøke de fleste av kroppens organer (men egner seg ikke godt til lunger og skjelett). Sykdomstilstander der ultralyd er et godt diagnostisk hjelpemiddel er blant annet ved livmorbetennelser, svulster i bukorganer, urinstein og cyster i nyrer. For å få god kontakt med vev- og ultralydproben, må man som oftest barbere bort pelsen i området som skal undersøkes.

Ved fosterdiagnostikk kan drektighet fastslås ved hjelp av ultralyd med sikkerhet tidligst 28 dager ut i drektigheten. Vi har nytt moderne ultralydapparat som ofte blir brukt.

Tenner, tannrøntgen, tannrens og tannbehandling

Det kan være utfordrende å oppdage smerte eller tannsykdom hos dyret ditt. Tannsykdommer hos hund og katt er svært vanlig og dyret kan ha fremskreden tannsykdom uten at dyret viser symptomer.

Det viser seg at hos voksne katter har rundt 80 prosent en eller annen form forb tannproblem. Noen av disse er svært smertefulle.

Det viser seg at også 80 prosent av hunder over tre år har en lidelse eller form for betennelse i tannkjøttet.
V
anlige lidelser i munnhulen er tannstein, betennelser i tannkjøttet, brukne eller skadete tenner og bittfeil.

Både hunder og katter har melketenner som skal felles. I noen tilfeller (oftest hos små raser) felles ikke alltid disse som de skal, og vil ofte trenge hjelp til å få disse ut via tanntrekk. Hvis ikke dette blir gjort, kan dette medføre bittfeil og skade på blivende tenner.

Vi anbefaler en ekstra tannundersøkelse når hunden er rundt seks måneder for å se at tannfellingen har gått bra. Vi har eget digitalt tannrøntgen for å kunne undersøke hele munnen og tannrøttene til hund og katt. Røntgen av munnhulen er et viktig redskap da det kan avdekke sykdom og skader under tannkjøttet som ikke er synlig for det blotte øyet.

Fjerning av tannstein gjøres ved hjelp av ultralyd. Deretter poleres tennene for å forhindre nytt belegg. Enkelte ganger finner man syke og løse tenner som må trekkes. All behandling gjøres i narkose med intubering og overvåkning.

Følg med på Kampanjeprisene på Fornebu Dyreklinikk vedrørende tannundersøkelse med røntgen og fjerning av tannstein.

Grundige kliniske undersøkelser, ulike prøver, analyser og spesialiserte diagnostiske hjelpemidler gjør at tilpasset utredning og plan for behandling kan komme raskt i gang.

Pelspleie

Noen katter kan ha en svært tett pels som også tover seg så mye at man etter hvert ikke får gredd ut flokene/klippet tovene. I tillegg til at det samler seg smuss og skitt i tovene, får ikke huden puste, og det kan utvikles hudsykdommer.

Slike tover er også smertefulle for katten. Katten kan ha vært borte, eller er vanskelig å håndtere. Da kan det være nødvendig at katten kommer inn for pelsstell under en lett sedasjon.

Kloklipp

Det er viktig å klippe/trimme klørne til hunden regelmessig for å forebygge plager og skade i klør og pote som for eksempel klokapselbrudd.

Utekatter har bruk for klørne sine ved klatring, jakt eller selvforsvar, og trenger som regel ikke klippes. Innekatter kan få lange klør og kan klippes/trimmes. Våre dyrepleiere og assistenter foretar kloklipping, og vi tilbyr hjelp med regelmessig kloklipping og veiledning til deg som ønsker å lære å klippe klørne selv.

Behandling av innvollsorm

Ormekurer er reseptbelagte, og veterinæren skriver ut riktig medisin på ormemiddel til hunden og katten din. Det er mange ulike
ormekurbehandlinger/medisiner mot de ulike parasittene.

Dersom man mistenker at hunden eller katten har orm, bør det tas en avføringsprøve slik at riktig behandling blir gitt. Dette også for å forhindre
unødig behandling og mulig resistensutvikling.

Unntaket er regelmessig behandling av spolorm hos valper/kattunger og mødrene deres som dier, samt utekatter som jakter og spiser byttet sitt. Det er også lovpålagt behandling mot revens dvergbendelorm hos hund ved utenlandsreise, samt visse parasittbehandlinger ved import av dyr. Dette skal dokumenteres av veterinær i passet.

NB!: Husk at medisiner som er reseptbelagte i Norge men ikke i utlandet, er
ikke lov å ta med inn til Norge.

Reglene og hvordan man kan legge opp ormekurbehandlingen ved utenlandsreise er omfattende, og avhenger både av hvor hyppig du reiser og lengden på reisen/hvor du reiser. Veterinær og dyrepleier vil informere og hjelpe deg å legge opp en plan for ormebehandlingen, og du finner informasjon på Mattilsynets nettsider.

Reise til utlandet

Her er det svært mye å huske på i de ulike situasjonene. Eier har selv ansvaret for å sette seg inn i og overholde lovverket i det landet/landene man skal reise til. Du må selv sørge for at pass, ID -merking, vaksiner og ormekurer (samt eventuell annen behandling og dokumentasjon) er gyldig for hver enkelt reise.

Det samme gjelder om hunden eksempelvis skal på utstilling, delta i konkurranser eller oppholde seg på kennel.

Vi er her for å hjelpe deg.

Du finner også mye informasjon om reiser med dyr på Mattilsynets nettsider.

ID-merking

Vi anbefaler alle hunde- og katteeiere å ID-merke dyret sitt med mikrochip. En mikrochip er en liten databrikke på størrelse med et riskorn. Denne settes inn under huden på dyrets venstre side av nakken ved hjelp av en spesiell sprøyte.

Chipen inneholder et unikt nummer som leses av med en spesiell avleser. Informasjon om dyr og eier er koblet til databasen til DyreID.

Ved å ID-merke dyret ditt med et godkjent identitetsmerke, kan man finne tilbake til eier ved bortkomne eller stjålne dyr.

ID-merking er obligatorisk ved utstedelse av pass for utenlandsreiser. Rabiesvaksinen vil heller ikke være gyldig uten. Merking er også obligatorisk ved HD/AD-røntgen og øyelysing.

Kastrering av katt

Kastrering av hann- og hunnkatter er et rutineinngrep som utføres daglig hos veterinærer. Veterinæren foretar en helsekontroll i forkant for å vurdere at dyret er friskt med tanke på narkose og inngrep.

Det er mange gode grunner til å kastrere katter utover det forebyggende dyrehelsearbeidet.

Hos hannkattene vil det forhindre markeringsbehov, slåssing og rømming.

Hos hunnkattene unngår du blant annet uønsket drektighet, livmorbetennelse, cyster på eggstokkene og endret adferd under løpetid. Hos hunnkatter reduserer det også risikoen for å utvikle jursvulster.

Både hann- og hunnkatter kan kastreres fra de er omtrent fem måneder gamle, men ofte venter vi til de er seks måneder. Vekten bør være over to kilo.

Det er lurt å ID-merke katten din samtidig med kastrering hvis dette ikke er gjort av oppdretter. Dersom katten ikke er vaksinert tidligere, kan første vaksinen tas på kontrollen etter operasjonen.

Hos hannkattene opereres testiklene bort under narkose og overvåkning av anestesien. Smertelindring gis også i dagene etter inngrepet. Sårene hos
hannkatten er små og det trengs ikke sys. Katten kan reise hjem samme dag. Den første postoperative kontrollen er inkludert i prisen.

Hos hunnkatten kan kastreringen/steriliseringen gjøres på flere måter; via snitt i buklinjen, eller via flanke. Hos oss utføres dette via buklinjen. Katten er i full narkose og overvåkes nøye av dyrepleier med moderne utstyr. Eggstokker, eggledere og (oftest) livmor opereres bort, og bukhinne og huden sys igjen. Vi bruker å sy med «innvendige» sting som legges under huden, slik at det ikke er behov for å fjerne stingene. Smertelindring gis også i dagene etter inngrepet.

Katten kan reise hjem samme dag.

Du vil få muntlig informasjon om hvordan du skal forholde deg og forberede til operasjon, slik som at katten grunnet narkosen ikke skal spise inntil seks timer før operasjonen. Vann kan den drikke inntil morgenen før operasjon.

Du vil også få et skriv med hjem etter operasjonen med informasjon om kragebruk (ikke slikke på såret) eller body, smertelindring og hva du skal være obs på. Katten bør holdes inne de første dagene etter operasjon for å unngå komplikasjoner.

Mulige bivirkninger ved kastrering:

Ved kastrering øker sjansen for overvekt. Dette kan igjen føre til diabetes og endret adferd.

Det er derfor utviklet ulike fôrtyper til katter som er kastrert.

2023 Fornebu Dyreklinikk AS